Sivuston ylläpito: el.virolahti@gmail.com Neuvonta: 0400 343 444

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

Virolahden yhdistys ry

Virolahti_VaakunaVetoomus Kymenpiirin eläkeyhdistyksille
  Panostakaa kuntanne Vanhusneuvoston asioiden tiedottamiseen. 

VanhusneuvostonUutisia

 

Virolahden vanhusneuvoston kokous-
uutioset kokouksita 27.4. ja 14.6.2018

Vanhusneuvoston kokoonpano on elänyt kevään aikana Virolahden sotaveteraani kerhon edustajan osalta. Tämänhetkinen edustaja on Sirkka-Liisa Tuominen ja varaedustaja Hannu Koski.

 

Huhtikuun kokoukseen saimme tiedoksi vuotta aikaisemmin pyydettyjen levähdyspenkkien tilanteen: tekninen toimi oli tilaamassa niitä lähiaikoina. -Viikkoa ennen kesän kokousta penkit olivat tulleet Virojoelle. Mutta ei vanhusneuvoston esityksestä, vaan yksityishenkilön pyynnöstä penkit olivat viikossa paikoillaan.

Vanhusneuvoston jäsen on esittänyt tilapalvelupäällikölle toivomuksen, että kunnan vuokraamien Mäntyrinteen asuntojen asukkaat saisivat avaimet, joilla heillä olisi pääsy asuntoihin kuuluviin yleisiin tiloihin. Asia on edennyt myönteisesti.

Vanhusneuvostolle tulleen yhteydenoton johdosta tiedoksi: Villinrannan pesutiloja voivat käyttää vain kotihoidon asiakkaat. Tilojen käyttö edellyttää henkilökunnan läsnäoloa. Joten pesutiloja tarvitsevan kannattaa olla yhteydessä kotihoitoon, mistä voidaan tehdä palvelutarpeen arviointikäynti, jonka yhteydessä selvitetään, miten pesut hoidetaan.

Virolahdelta loppuneiden pankkitoimintojen takia jäätiin miettimään mahdollisuutta esittää S-pankille toivomus S-marketin yhteyteen tulevasta pankkitoimipisteestä, joka toimisi esim. kerran viikossa.

Vanhusneuvostosta on edustus Kaakonkaksikon liikuntaraadissa. Kevään tapaamisessa käsiteltiin mm. teemoja: Kuinka saadaan ikäihmiset osallistumaan esim. jumpparyhmiin tai omaehtoiseen kotijumppaan? -Esteettömyyttä esim. apuvälineitä käyttävän tai kuulorajoitteisen näkökulmasta.

Etsivän vanhustyön verkosto on järjestänyt kevään kuluessa 2 työpajaa, joihin on osallistunut myös vanhusneuvoston jäseniä. Vallin järjestämissä työpajoissa on mietitty mm. kuinka ja mistä tavoitetaan ikäihmiset oikea -aikaisesti, kuinka kehitetään entistä asiakaslähtöisempää työtä? Työpajatoiminta jatkuu syksyllä.

Kevään aikana oli Kotkassa Kymenlaakson vanhusneuvoston tapaaminen. Alkukesästä Miehikkälän vanhusneuvosto kutsui virolahtelaiset yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan mitä vanhusneuvosto työ on ja miten sitä voitaisiin kehittää. Kuulimme myös Soten etenemisestä Kymenlaaksossa.

Katseet ovat kääntyneet myös syksyn vanhustenviikon (7-14.10) ohjelmaan, jota on alettu koota. Teemana: "iloa toimeliaisuudesta".

Villinrannan kesäjuhlan (28.6.klo13.00) ohjelma lyötiin lukkoon kesäkuun kokouksessa. Ite ja yhessä toiminnan koordinaattorit toimivat juhlan juontotehtävissä.

Onnellista kypsyvän kesän aikaa!

 *          *          *

Vanhusneuvoston sääntömääräisen kokouksen kuulumiset

Vanhusneuvoston kokous pidettiin 23.2.18, jossa toimitettiin sääntöjen mukainen puheenjohtajan valinta, neuvostoa johtaa tämän vuodenkin Marketta Koukkula.

Kokouksessa olivat mukana ite ja yhessä toiminnan koordinaattorit Satu Suni ja Anni Pekkinen. He esittelivät toimintaa. Ite ja yhessä toiminta on saanut toiminta-avustusta vuodelle 2018, ja alustavan ennakkopäätöksen avustuksesta myös v. 2019.
Projektin tapahtumilla ja toiminnalla on tavoitettu vuosittain n.35% Kaakon Kaksikon yli 65 vuotiaista.
Toiminta on monipuolista, katso tästä projektin esittely.

Projekti opastaa mm. ikäihmisten tietokoneen-ja internetin käyttöä, järjestää kyläkohtaista ryhmätoimintaa sekä ikäihmisten ystävätoimintaa ja tiedotusta palveluista (kotiin annettavat palvelut, liikuntapalvelut, tapahtumat)

Suunnittelimme kokouksessa alustavasti sekä Villinrannan kesäjuhlaa, että vanhustenviikkoa. Villinrannan kesäjuhlan päivämääräksi päätettiin 28.6.klo13.00. Vanhustenviikkoa vietetään 7-14.10 teemalla "iloa toimeliaisuudesta". Alustava suunnitelma viikon yleisötilaisuudesta on ikäihmisten asuntojen korjaustoiminta ja niihin saatavat avustukset.

Vanhusneuvostolle on tullut kyselyjä sekä ikäteknologiasta että Sote kuntayhtymän toimintaa ohjaavista arvoista. Niihin on vastattu ennen kokousta ja kokouksessa vastattiin vielä kyselyyn vanhus-ja vammaisneuvostojen koulutustarpeesta.

Kokouksessa päätettiin kysellä Kaakon kamarimusiikki viikon vastaavilta mahdollisuutta järjestää puistokonsertti Villinrannan piha-alueelle. Tämä siksi, että kesäjuhlan ajankohta on aikaistettu Virolahtii viikkoa edeltävälle viikolle.

Mietittäväksi jäi kotona asuvien ikäihmisten mahdollinen retki Leerviikkiin arktikaviikolla. Matkailualan opiskelijat ovat kyselleet opastettavikseen ikäihmisten ryhmää kyseisellä viikolla.

Miehikkälän vanhusneuvosto on ehdottanut Kaakonkaksikon vanhusneuvostojen yhteistä tapaamista. Ajatusta pidetään hyvänä. Kymenlaakson vanhusneuvostojen yhteistapaaminen on Kotkassa 16.4.

klo 9.30-14.00. Virolahden vanhusneuvoston seuraava kokous on 27.4.klo12.00


 *          *          *

 

Virolahden vanhusneuvoston vuoden viimeinen kokous oli 8.12.17.
Kokouksessa kuultiin terveiset Kouvolassa pidetystä vanhusneuvostojen tapaamisesta, johon osallistui 2 jäsentä. Kaiken kaikkiaan tapaaminen koettiin hyväksi tilaisuudeksi, jossa käsiteltiin mielenkiintoisia ajankohtaisia asioita. Varsinkin luento digitaalisten laitteiden käytöstä kotona selviytymisen apuna oli mielenkiintoinen.
 

Päätettiin pyytää kevään kokoukseen sosiaali -ja terveystoimesta työntekijä kertomaan vanhusneuvoston jäsenille, mitä digitaalisia apuvälineitä Kaakonkaksikossa on käytössä ja miten niitä hyödynnetään.Onko jotain uutta tulossa? 

Kokouksessa mietittiin mahdollisuutta (ja tarvetta) yleisötilaisuuden järjestämisestä ikäihmisten asuntojen muutostöihin saatavista avustuksista. Asiaa selvitellään seuraavaan kokoukseen mennessä. 

Vanhusneuvosto on huolissaan muistisairaan omaishoitajan, joka usein on itsekin iäkäs, jaksamisesta tehtävässään. Vanhusneuvosto laatii kirjeen sos. lautakunnalle huolestaan omaishoitajien jaksamisesta. Tavoitteena on, että saatavilla olevat palvelut olisivat paremmin näkyvillä, että kaikki niihin oikeutetut olisivat tietoisia niistä. 

Vanhusneuvostolle on ehdotettu virkistysretken järjestämisestä lähiseudulle Virolahtelaisille vanhuksille, Asiaan suhtauduttiin myönteisesti ja sitä käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

Villinrannan remontin yhteydessä on poistettu äänentoistolaitteet. Kunta tuo suurempiin tilaisuuksiin siirrettävät äänentoistolaitteet. Kuitenkin myös pienenpiin tilaisuuksiin toivottaisiin mahdollisuutta "saada ääni kuulumaan ja yleisö kuulemaan, mistä puhutaan". Vanhusneuvosto tekee aloitteen Virolahden tekniselle lautakunnalle äänentoistolaitteiden saamiseksi Villinrantaan. 
Seuraava kokous on ensi vuonna 23.2. 

Kynttila56 

Toivotamme Rauhallista Joulua
ja
Hyvää Uutta Vuotta 2018!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymenlaakson vanhusneuvostojen yhteistapaaminen oli 29.11.2017 Kouvolassa

Muutosagentti Tommi Reiman selvitti ikääntyneiden palveluiden kehittämistä maakuntauudistuksessa. Hän totesi, että tällä hetkellä iäkkäiden palvelut ovat pirstaleisia ja omaishoito toteutuu vaihtelevasti.
Muutosagentti mahdollistaa yhteisten käytäntöjen kehittämisen ja ikääntyneiden palvelurakenteen uudistamisen. Kaikessa kehittämistyössä on tärkeää ottaa huomioon ikääntyneet ihmiset esim. kaupunkirakenteissa, liikenteessä, esteettömyydessä jne. kaikki tukemaan ikääntyneiden hyvää elämää. Tommi Reiman totesi, että Kymenlaaksossa on kotihoidossa raskashoitoisia asiakkaita.
Kysymys kuuluu: vastaako kotihoito asiakkaan tarpeisiin?
Tunnistetaanko asiakkaan monimuotoiset, erilaiset tarpeet ja toisaalta myös voimavarat?
Projektipäällikkö Marjut Kettunen kertoi ikä Opastin hankkeen etenemisestä. Ikä Opastimen sivut löytää netistä osoitteesta www.kymenlaaksonopastin.fi tai sanalla ikäopastin. Hankkeella pyritään saamaan asioiminen helpoksi ja sellaiseksi, että yksi kontakti (puhelu, s-posti, käynti) käynnistää asiakkaan tarvitseman toiminnan. Pyrkimyksenä on kehittää palvelujen verkosto, josta tieto on kaikilla saatavilla. Sivut "elävät" ja niitä tarkistetaan koko ajan. Palautetta toivotaan. Tavoitteena on saada sivustoista koko Kymenlaakson yhteiset.
Kolmantena aiheena oli digitalisaatio ikääntyneiden arkea helpottamassa.
Aihetta valotti kotihoidon hoitotyön vastaava Anne Heikkilä. Ikäteknologian erityisiä kehittämiskohteita ovat turvallisuuteen liittyvät ratkaisut ja yhteydenpito. Käytössä on jo monenlaisia laitteita, joista tutuimpia ovat turvarannekkeet. Myös virkistykseen ja ajanvietteeseen on jo otettu teknologia avuksi esim. Celia-kirjasto jonka voi ladata kirjastosta kuunneltavaksi joko
tietokoneeseen tai älypuhelimeen.

 

 *                *                *

Virolahden kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan 11.9.2017 Virolahden vanhusneuvoston vuosille 2017-2020

Kunnanhallituksen edustaja on Seppo Pirttimäki (varalla Leo Uski), sos-ja terveyslautakunnan ed. Mikko Vilkki(Helena Eriksson), Klamilan seutu ry:n ed. Miki Björklund(Markku Tarvonen),Virolahden sotaveteraanien ed. Raija Heikkilä (Silja Korpas), Eläkeliitto Virolahden yhd. ed. Ahti Meriläinen (Seppo Hyypiä) ja Marketta Koukkula (Laila Häsä), ja Marjattaa jatkaa puheenjohtajana, sekä sihteerinä Kristiina Roimola, hoivayksikön esimies Villinrannan palvelukeskus.

 

Uuden 4-vuotiskauden ensimmäinen kokous oli12.10.2017. Kokouksessa mietittiin voisiko jälleen kerran kysyä mukaan seurakunnan edustajaa.
Tiedustelun myötä selvisi, että edustaja on nimetty jo kesällä, mutta tiedotus oli pettänyt niin kuntaan kuin edustaksi nimetyllekin, joka on Aira Paavola (Pirjo Pönniö).

Keväällä vanhusneuvosto teki esityksen tekniselle toimelle levähdyspenkkien saamiseksi sekä Virojoelle että Klamilaan, asukkaiden toiveiden mukaisiin paikkoihin.
Penkkejä on kaipailtu eritysesti Klamilassa, mutta niitä ei ole saatu. Tekniseltä toimelta vastuksena toiveisiin kerrotaan asia käsitellyn lautakunnan kokouksessa 30.8. Penkkien tarpeellisuus todetaan ja ne pyritään laittamaan paikoilleen mahdollisimman pikaisesti.

Kaakon kaksikon liikuntaraati on aloittanut toiminnan, vanhusneuvostosta on edustaja mukana. Liikuntapuisto hanke etenee, rahoitusta haetaan. -
Vanhusneuvosto toimii yhteistyössä Ite-ja yhessä toiminnan kanssa, jolla on viikoittain torstai iltapäivinä neuvontapiste Virojoen seurakuntatalossa.

Villinrannan palvelukeskus järjestää asukkailleen ja asiakkailleen 4.6.2017 itsenäisyyspäivän juhlan.
Juhla on ilmoitettu "koko suomi kiittää" Virolahden tapahtumaksi. (Siskot ja Simot organisaation kutsu kaikille Suomen kunnille ja kuntalaisille).

Kokouksessa hyväksyttiin toimitasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Seuraava kokous on 8.12.2017 klo 12.00

*             *             * 
Vanhusneuvoston kokoonpano v. 2017-2020
Yhteisö varsinainen varajäsen
Klamilan Seutu ry Miki Björklund Markku Tarvonen
Virolahden Sotaveteraanit ry Raija Heikkilä Silja Korpas
Eläkeliitto Virolahden yhdistys ry Marketta Koukkula Laila Häsä
- " - Ahti Meriläinen Seppo Hyypiä
Sosiaali- ja terveyslautakunta Mikko Vilkki Helena Eriksson
Sihteeriksi nimitetty Kristiina Roimola  
Vanhusneuvoston kokouksessa 14.6.-17 viimeisteltiin vielä Villinrannan kesäjuhlan ohjelmaa. Juhla toteutui onnistuneesti 3.7. aurinkoisessa säässä. Ohjelmassa olivat mukana eläkeyhdistyksen pelimannit, kaverikoirat ohjaajineen, seurakunnan tervehdys laulun muodossa, Klamilasta runontervehdys ja Karjalaseura pienenen näytelmän kanssa. Tulevaisuuteen luottavaisesti katselevan juhlapuheen piti kunnanjohtaja, tervetulosanat  ja juonto hoituivat vanhusneuvoston jäsenten toimesta. 
Senioripuisto/liikuntapuisto-hanke etenee El-Virolahden yhdistyksen toimesta ja sille haetaan rahoitusta Sepralta ja Hyvän vanhenemisen säätiöltä.
Kunnanjohtaja sanoi kesäjuhlan juhlapuheessa puiston olevan valmiina ensi vuonna. Puisto on tarkoitettu kaiken ikäisten ja eri tasoisten liikkujien käyttöön ja siksi nimi onkin Liikuntapuisto. 
Klamilan kylälle on toivottu levähdyspenkkejä. Penkkien asettelusta kyläläisten toivomiin paikkoihin on tehty esitys tekniselle toimelle 16.6. Todetaan, että Virojoelle on toivottu lisää levähdyspenkkejä ja siitä on mennyt tekniselle toimelle esitys26.4. Toistaiseksi penkkejä ei ole saatu paikoilleen. 
Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat lähteneet mukaan valtakunnalliseen +75v. kärkihankkeeseen.
Hanketta varten perustetaan liikuntaraati, johon kutsutaan mukaan vanhusneuvostojen puheenjohtajat.Kokouksessa vanhusneuvoston jäsenet arvioivat omaa työtään. Keskusteltiin siitä, kuinka vanhusneuvosto tunnetaan, näkyy ja kuinka vanhusneuvosto pääsee mukaan suunnitteluun ja päätöksen tekoon, kun käsitellään vanhoja ihmisiä koskevia asioita.
Kunnalta toivotaan ja odotetaan enemmin aktiivisuutta. Järjestöjen ja vanhusneuvoston välinen yhteistyö on sijaan toimivaa. 
Klamilan seutu ry on kokouksessaan 9.5.-17 valinnut Virolahden vanhusneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Miki Bjöklundin ja varajäseneksi Markku Tarvosen. 
Seuraava kokous on syyskuussa, kun vanhusneuvoston kokoonpano on selvillä.
*             *             * 
Vanhusneuvosto päätti järjestää Villinrannan kesäjuhlan 
3.7.17.klo 13.
Vanhusneuvoston jäsenet kutsuvat ohjelman toteuttajat ja Tuupparin

jäsenet huolehtivat kahvituksen ja arpajaisten järjestämisestä.

Senioripuisto asiaa: Kristiina Roimola kertoi, että puiston
perustamisesta on pidetty aloituskokous 11.4. Puiston paikka on
Villinrannan palvelukeskuksen piha-alueella. Puiston
perustamiskustannuksiin haetaan rahoitusta. Senioripuiston suunnitteluun ja käyttöön sitoutetaan ainakin liikuntatoimi, fysioterapia, eläkeläiset ja vanhusneuvosto.
Aikataulu: suunnittelu v.2017,toteutus keväällä 2018, valmis kesällä 2018.

Vanhusneuvosto on tehnyt 26.4. tekniselle toimelle esityksen levähdyspaikkojen lisäämisestä Virojoelle.
Paikkojen sijoituksen suunnitteli El-Virolahden yhdistyksen hallitus.
Vanhusneuvoston puheenjohtajalta on tiedusteltu ,onko mahdollista jatkaa Villinrannan palveluasumisen asukkaan kuntosaliharjoituksia sen jälkeen, kun 10 kerran suunniteltu harjoittelu fysioterapeutin johdolla päättyy.
Vastaus kysymykseen: Suunnitellun tehostetun kuntosaliharjoittelun jälkeen kuntosalikäyntejä on mahdollista jatkaa osaston henkilökunnan toimesta.(Tämä tietysti vaatii henkilökunnan motivointia kuntouttavaan otteeseen./vanh.nston pj.huomautus)

Vanhusneuvosto on mukana 2.6. Villinrannan asukkaiden ja kotona asuvien vanhusten dikoniatyön Lypsyniemeen järjestämällä retkellä.
Vapaaaehtoisia tarvitaan mukaan.
Kokouksessa päätettiin pyytää uuteen vanhusneuvostoon jäsenet myös Kaakon Martoilta ja seurakunnalta.

Kokouksessa oli vieraana  Kymenlaakson Sote-ikääntyneiden palvelujen muutosagentti Tommi Reiman esittelemässä Sote valmisteluja ikäihmisten näkökulmasta. Kymenlaakso on mukana kärkihankekokeilussa kehittämässä keskitettyä asiakas-ja palveluohjausta.

Seuraava kokous on 14.6.2017
*             *             * 

Vanhuspalvelulain mukainen palvelujen saatavuuden seuranta:
Kaakon kaksikon vanhustenhuollon palvelujen odotusajat olivat tammikuussa 2017 seuraavat:
- Palvelutarpeen arvionti 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
- Kotihoidossa palvelu on saatavissa tarvittaessa samana
päivänä.
- Omaishoidontuen palvelupäätöksen saa n. kuukauden kuluessa
hakemuksesta.
- Hoiva-asumisen lyhytaikaispaikka järjestyy
kiireellisessä tilanteessa 1-3vrk kuluessa. Odotusaika vakinaiseen
hoiva-asumiseen on kriteerit täyttävällä hakijalla 3-6kk.

Villinrannan palvelukeskuksen vuokrien korotus: Tilapalvelupäällikkö Heikki Rongas kävi esittelemässä mistä paljon julkisuutta saaneet Villinrannan palvelukeskuksen vuokrien korotukset johtuvat.
Vuokrien korotus perustuu Virolahden kunnanvaltuuston tekemään päätökseen kunnan kiinteistöjen kulujen
poistosta. Villinrannassa aika on 20v.
Kiinteistön arvo on noussut mittavan peruskorjauksen vuoksi ja se on vaikuttanut vuokrien korotus tarpeeseen. Palvelukeskuksessa on mm. uudistettu ilmastointi ja alapohjan tuuletusjärjestelmä,asennettu sprinklersammutus järjestelmä ja uudistettu hoitajakutsu järjestelmä.

Eläkeliitto Virolahden yhdistyksen kokouksessa nostettiin esille kysymys lääkkeiden hintojen korotuksesta ja vanhusten kokonaislääkityksen tarkistus.
Todetaan, että lääkkeiden hinnat säädetään muualla, mutta jos varat eivät riitä välttämättömien lääkkeiden hankintaan ,kannattaa ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon,jossa selvitetään tilanne.
Kotihoidon piirissä tai säännöllisesti tk-lääkärin tai hoitajan vastaanotolla käyvien vanhusten lääkitys tarkistetaan vastaanoton yhteydessä.Palvelujen piiriin kuulumattomien on syytä varata tk -aika lääkityksen selvittämistä varten.

Yhdistyksen kokouksessa ilmeni myös huoli henkilöistä,jotka mahdollisesti tarvivat palveluja,mutta eivät
osaa/ymmärrä niitä itse hakea:Kuka tahansa jolla on huoli sukulaisen/naapurin /ystävän selviämisestä,voi pyytää palvelutarpeen arviontia kotihoidosta tai sosiaalitoimesta.

Viilirannan kesäjuhla järjestetään viikolla 27.
Ohjelmaan mukaan on jo lupautunut Karjala-seura.

Vanhusneuvoston seuraava kokous on 25.4.-17
Virolahden vanhusneuvoston jäsenet osallistuivat 6.3.-17 Haminassa pidettyyn Kymenlaakson vanhusneuvostojen tapaamiseen.
Tilaisuudessa Kimmo Kiljunen selvitti eläkeleikkaus asiaa. Ohjelmassa kuultiin myös kotikuntoutukseta Haminassa (fysioterapeutti Anni Pentti) ja projektipäällikkö Marjut Kettunen Kymenlaakson IkäOpastin ankkeesta kertoi kuulumisia. Lasten musiikkiesitys  aloitti päivän.
*             *             * 
Virolahden vanhusneuvoston kokouksessa 8.12.16. käsiteltiin Ikäihmisten messujen yleisökyselyn vastauksia, joita oli 14kpl.

Vastaukset herättivät vilkasta keskustelua. Jäimme miettimään, mikä voisi olla vanhusneuvoston rooli, että vastaajien tärkeimmiksi kokemat palvelut: siivous, ateriapalvelu, kauppa- ja muu asiointipalvelu sekä sosiaalista kanssa käymistä edistävät palvelut voisivat toteutua.

Vanhusneuvosto on saanut yhteydenoton Villinrannan maksuista koskien erityisesti Alatuvan lyhytaikaishoidossa olevien potilaiden maksuja. Vanhusneuvoston sihteeri Kristiina Roimola selvitti, että maksut perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiin Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tehtyyn päätökseen.

Jos asiakkaalla eivät varat riitä maksuihin, hänelle voidaan myöntää maksualennusta sen jälkeen, kun hänen tulot ja varallisuus on selvitetty. Vanhusneuvosto esittää, että kunnan verkkosivuille tulisi selostus siitä, mistä maksu koostuu ja v.2017 kunnan asukkaille järjestettäisiin tiedotustilaisuus maksuista.

Kokouksessa todettiin, että Miehikkälässä 10.10.16. järjestetty vanhusneuvostojen tapaaminen oli erittäin onnistunut. Ohjelma oli monipuolinen ja vilkasta keskustelua herättävä. Keskustelua syntyi jopa niin, että aikataulut ylitettiin reippaasti. Lopuille eri vanhusneuvostojen kuulumisille jäi lyhennetty aika, mutta Soten tuomasta "koskemattomaan maastoon" menemisestä huolimatta puheenvuoroista kuulsi innostus uusista näköaloista.

Ahti Meriläinen osallistui Kotkassa marraskuussa olleeseen vanhusneuvostojen puheenjohtajien tapaamiseen. Tapaamisessa mukana ollut muutosagentti Tommi Reiman on lupautunut osallistumaan huhtikuussa
vanh. Vn:ton kokoukseen ja tulee kertomaan vanhusneuvostojen roolista Sote-valmistelussa. Otimme kokouksessa vastaan Ruskon vanhusneuvoston Suomi100v. hankkeen haasteen "Hyvä teko ikäihmiselle". Kokouksessa päätimme myös lisätä kokousten määrää neljästä kuuteen. Seuraava kokous on 23.2.2017. Ennen kokouksen päätöstä vastasimme ympäristöministeriön vanhusneuvostoille tekemään kyselyyn. 

Kaikille toiminnastamme kiinnostuneille Virolahden vanhusneuvoston jäsenet toivottavat Hyvää Uutta Vuotta 2017!

*             *             * 
- Kevään kokouksessa oli mukana Kaakonkaksikon kotihoidon esimies Jenni Yläjääski. Samassa kokouksessa vanhusneuvosto otti kantaa Kaakonkaksikon tulevaan vanhuspalvelu suunnitelmaan ja teki joitakin ehdotuksia, mm. ajankohtaiseen ikäihmisten perhehoitoon. Jenni Yläjääski kertoi, että perhehoitoa on viritelty Kaakonkaksikon alueella, mutta se ei ole kunnolla päässyt alkuun. 
- Kokouksessa tehtiin myös aloite Elylle liikenneturvallisuuden  parantamiseksi Virojoen alueella. Aloite lähetettiin tiedoksi myös kunnan tekniselle toimelle. Vastauksena kunnasta saatiin Virolahden liikenneturvallisuus suunnitelma luonnos, josta laadimme lausunnon. Tekninen lautakunta on käsitellyt lausuntomme kokouksessaan 31.8. Lautakunta toteaa ettei lausuntoa ole pyydetty, vaan tietoa on kerätty eritavoin ja monipuolisesti kuntalaisilta. Esitimme myös, että liikenneturvallisuus suunnitelman laadintaan otettaisiin myös vanhusneuvoston jäsen. Lautakunta toteaa, ettei laki velvoita vanhusneuvoston mukaan ottamista suunnitteluun.Liikenneturvallisuus on 10.10. olevan Kymenlaakson vanhusneuvostojen tapaamisen ohjelmassa. Yhteistapaaminen on tällä kertaa Miehikkälässä. 
......
- Kevään kokouksessa suunniteltiin myös kesäjuhla, joka toteutettiin Villinrannan sijasta Mäntyrinteessä. Juhla toteutettiin yhdessä Tuupparin ja Eläkeliitto Virolahden yhdistyksen kanssa. Juhla oli kodikas, pienimuotoinen onnistunut tapahtuma. 
......
- Kokouksessa 29.8. oli alussa mukana palvelujohtaja Leila Tylli suunnittelemassa sekä vanhusneuvostojen tapaamisohjelmaa, että vanhustenviikkoa vk. 40 teemana "tekee mieli oppia". - Elokuun kokouksessa käsiteltiin myös Virolahden vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ja budjetti v.2017

Terveiset Kymenlaakson vanhusneuvostojen yhteistapaamisesta Pyhtäältä 18.4.16

Pyhtääläiset tarjosivat monipuolisen ja mielenkiintoisen ohjelman meille vanhusneuvostojen edustajille.
Tilaisuuden avasi Pyhtään vanhusneuvoston puheenjohtaja Seppo Sinisalo.
Valtakunnallisesti (ja eurooppalaisestikin) ajankohtaisista asioista puhui erinomaisen selkeällä tavalla kansanedustaja Antti Häkkänen. Hän nosti puheenvuorossaan tarkasteluun pakolaiskysymyksen, talouden ja työllisyyden murroksen sekä Sote uudistuksen.
Liikuntaneuvoja Tiia Vanhala muistutti liikunnan merkityksestä ja vähäisenkin liikunnan lisäämisen myönteisestä vaikutuksesta kaiken ikäisten ihmisten hyvinvoinnille.
Erittäin mielenkiintoinen oli asumispalveluiden ja kotihoidon johtaja Anna-Leena Kallion selvitys Pyhtäällä toteutettu Attendo oy/Telia Soneran pilottihankkeesta kotihoidossa. Tietotekniikan käyttöönotto kokeilu paperitiedottamisen sijaan oli osoittautunut hyvin toimivaksi yhteydenpidossa asiakkaan, omaisten ja henkilöstön välillä. Kokeilun aikana oli myös asiakkaan luona käytetty aika lisääntynyt ja kiireen tuntu vähentynyt.
Sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen kertoi Attendo oy:n tuottamista palveluista Pyhtään kunnalle sekä kunnan toiminnasta Yhteistyö Kohti Työtä ry:n kanssa.
Vanhusneuvostojen edustajat kertoivat kuulumisiaan. Vaikuttaa siltä, että kaupunkien vanhusneuvostot ovat löytäneet toimivat kanavat ja tavat sujuvaan yhteistyöhön kuntien virkamiehiin ja päättäjiin.
Seuraava vastaava tapaaminen on Kaakon Kaksikon alueella joko Miehikkälässä tai Virolahdella 10.10.2016
Tilaisuuden juonsi ansiokkaasti Pyhtään vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Satu Mäkinen. Hän myös päätti tilaisuuden jossa lisähelmenä oli Huutjärven koululaisten musiikkiesitys.

 3.3.2016 kokousuutisia

Henkilö valintoja: Marketta Koukkula jatkaa puheenjohtajana
Virolahden sotaveteraanit ry on valinnut kokouksessaan 12.2.2016 vanhusneuvoston edustajaksi Raija Heikkilän ja varalle Silja Korpaksen. Hannu Kallio varajäsenineen ei jatka vanhusneuvostossa.

4.2.2016 Rajasalin keskustelutilaisuuden satoa: Paikalla oli reilut 20 henkilöä joista osa oli vanhusneuvoston jäseniä ja kunnan virkamiehistä sosiaali-ja terveysjohtaja Marjo Seuri, vanhuspalveluista vastaava palvelujohtaja Leila Tylli ja kotihoidon palveluohjaaja Jenni Yläjääski.
Marjo Seuri kertoi kunnassa meneillään olevista ikäihmisiä koskevista asioista mm. Villinrannan remontista, laitoshoidosta luopumisesta ja kotihoidon kehittämisestä.
Hän toivoi ehdotuksia seuraavaan Kaakon kaksikon vanhuspalvelusuunnitelmaan joka astuu voimaan v.2017!
Tällä hetkellä voimassa oleva vanhuspalvelusuunnitelma löytyy netistä hakusanalla: Kaakon kaksikon vanhuspalvelu suunnitelma.

Leila Tylli toi esille sen, että ikäihmisten yksinäisyys on ongelma sekä Virolahdella että Miehikkälässä.
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on yksi avain yksinäisyyden helpottamiseen. Jenni Yläjääski kertoi kotipalvelun edessä olevista suurista muutoksista. Kaikki kotipalvelun antamat palvelut perustuvat asiakkaalle tehtävään hoito-ja palvelutarpeen arvioon. Kotihoito auttaa, avustaa, tukee ja tekee tarpeen mukaan.
Kaiken kaikkiaan Rajasalissa keskusteltiin vilkkaasti. Myös kritiikkiä tuli puolin ja toisin.
Keskustelun perustella voi päätellä ettei vanhusneuvoston toiminta ole yleisesti juurikaan kuntalaisten tiedossa. Myöskin yhteistyöhön kunnan virkamiesten ja vanhusneuvoston kanssa ollaan vasta etsimässä hyviä käytäntöjä.
Kaiken kaikkiaan keskustelutilaisuus oli hedelmällinen ja seuraava vastaava tilaisuus päätettiin toteuttaa vanhustenviikolla syksyllä.
Villinrannan remontin takia piha-alue on kesällä vielä keskeneräinen, niinpä juhlaa ei järjestetä kesällä vaan mahdollisesti syksyllä sisätiloissa "syysjuhla". Sen sijaan päätettiin järjestää kesäjuhla Mäntyrinteessä Klamilassa 8.7.
Todettiin, että Villinrannan remontti on edennyt aikataulussa ja remontoituihin tupiin päästäneen muuttamaan huhtikuun puolessa välissä.

Kokouksessa käsiteltiin neuvoston näkemyksiä v17 vanhuspalvelusuunnitelman  asioista.
Sihteeri kertoi vanhuspalvelulain mukaisesta palvelujen saatavuuden seurannasta ja raportoi  Kaakon kaksikon vanhustenhuollon tämänhetkisistä odotusajoista. Raportti on nähtävillä Kaakon kaksikon verkkosivuilla.

Seuraava kokous on toukokuun lopussa.
Ennen sitä olisi toivottavaa saada näkemyksiä, toiveita ja ideoita tulevaa vanhuspalvelu suunnitelmaa varten. Painopiste on toiminnan sisällössä ja erityisesti kotipalveluissa, toimijoina kaikki kunnan palvelujen tuottajat ja myöskin eri järjestöt.

Kymenlaakson vanhusneuvostoilla on yhteistapaaminen 18.4.2016 Pyhtäällä

*      *      *      *

Vanhusneuvostoa ohjaa  vanhuspalvelulaki ja neuvoston osallistumisesta ja vaikuttamiskeinoista määrää kuntalaki näin:

27 § Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

*        *        *

Klikkaa » Senioriapua tekstiä vasemmasta reunasta pääset helposti muutamille
eläkeläisiä koskeville sivuille.

 


Mitä sinä toivot tämän sivun kertovan senioreille?

Anna palautetta esim. sähköpostina: el.virolahti@gmail.com 

Tälle sivustolle pyrimme nostamaan esille kuntalaisten sekä neuvoston esittämiä asioita.
Tarpeen mukaan voimme luoda myös ns. mielipidemittarin. Nyt kannattaa vaikuttaa oman asuinympäristön asioihin.

Vanhusneuvosto tehtävä
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa (27 §). Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Virolahden vanhusneuvosto

Marketta Koukkula puheenjohtaja, Eläkeliitto Virolahden yhdistys  puh. 0400 802 018
Hannu Kallio sotaveteraanit 040 751 9029,
Aira Paavola kunnanhallituksen edustaja 0400 438 183,
Mikko Vilkki sosiaaliltk. 0400 775 309,
Ahti Meriläinen Eläkeliitto Virolahden 0400 656 912,
Tuija Paalanen Klamilan seutu 050 570 5177  ja
Miki Björklund Klamilan seutu varaedustajat 0500 467 596

Vanhusneuvoston sihteeri Kristina Roimola puh. 050 389 2140

 

TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET

Tavoitteenamme on kehittää toimintoja niin, että ikääntyvät voivat elää tasapainoisesti, turvallisesti, taloudellisesti turvattua ja mahdollisimman pitkää elämää kotona lähipalveluiden toimesta.

Vanhuspalveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen paikallisesti sekä hyödyntäen seudullista moniammatillista palveluverkostoa.

Seurata kunnan päätöksiä ikäihmisten näkökulmasta, tehden aloitteita ja antaa ehdotuksia viranomaisille ikäihmisiä koskevista asioista.

Tiedottaminen, tiedon kulun edistäminen sekä koulutus ja opetus

Vanhusten viikon järjestäminen

Malleja ja tietolähteitä maailmalta: Mummi

Vanhuspalvelulaki

Vanhustyön keskusliitto

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Kunnat.net

Lappeenrannan vanhusneuvosto

 

Älä jää yksin.  
Tule mukaan  
eläkeläisten  
tapahtumiin!